CARIN Co.Ltd
Dẫn hướng

Chúng tôi cung cấp dẫn hướng được đúc và hàn bằng thép, phù hợp với các loại máy khác nhau, và có khả năng tháo lắp dễ dàng. Việc galê và bộ xích dễ hư hại là do phương pháp sản xuất không đồng bộ mà nguyên nhân là do độ cứng của dẫn hướng không đạt yêu cầu. Vì vậy Việt Nhật CMT chỉ lựa chọn dẫn hướng có thương hiệu uy tín, được nhiệt luyện bề mặt tiếp xúc ở nhiệt độ thích hợp. Điều này làm giảm sự hư hại và đảm bảo kéo dài tuổi thọ của máy.