CARIN Co.Ltd
Cụm tăng xích
Bộ phận quan trọng nhất trong cụm tăng xích chính là lò xo tăng xích.