CARIN Co.Ltd
  ViO  
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO15-2A

 

Công suất : 8,9 kW (2000 vòng/phút)

Trọng lượng : 1680 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO17

 

Công suất : 10,1 kW

Trọng lượng :

Dải xích cao su : 1740 kg

Dải xích thép : 1800 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO20-3

 

Công suất : 14,3 kW (19,2 hp)

Trọng lượng2230 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO27-5 / ViO35-5

 

Công suất :

ViO27-5 : 16,1 kW

ViO35-5 : 20,9 kW

Trọng lượng :

Dải xích cao su :

ViO27-5 (Mái che/Buồng lái) : 2930 / 3060 kg

ViO35-5 (Mái che/Buồng lái) : 3560 / 3690 kg

Dải xích thép :

ViO27-5 (Mái che/Buồng lái) : 3050 / 3180 kg

ViO35-5 (Mái che/Buồng lái) : 3440 / 3770 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO27-5B / ViO35-5B

 

Công suất :

ViO27-5B : 16,1 kW

ViO35-5B : 20,7 kW

Trọng lượng :

Dải xích cao su :

ViO27-5B (Mái che/Buồng lái) : 3150 / 3280 kg

ViO35-5B (Mái che/Buồng lái) : 3700 / 3830 kg

Dải xích thép :

ViO27-5B (Mái che/Buồng lái) : 3250 / 3380 kg

ViO35-5B (Mái che/Buồng lái) : 3740 / 3870 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO45-5 / ViO55-5

 

Công suất (ViO45-5 / ViO55-5) : 28,8 kW

Trọng lượng :

Dải xích cao su :

ViO45-5 (Mái che/Buồng lái) : 4590 / 4710 kg

ViO55-5 (Mái che/Buồng lái) : 5130 / 5250 kg

Dải xích thép :

ViO45-5 (Mái che/Buồng lái) : 4660 / 4780 kg

ViO55-5 (Mái che/Buồng lái) : 5200 / 5320 kg

» Chi tiết...
Máy xúc đào Mini Yanmar ViO45-5B / ViO55-5B

 

Công suất (ViO45-5B / ViO55-5B) : 29,5 kW

Trọng lượng :

Dải xích cao su :

ViO45-5B (Mái che/Buồng lái) : 4660 / 4790 kg

ViO55-5B (Mái che/Buồng lái) : 5230 / 5360 kg

Dải xích thép :

ViO45-5B (Mái che/Buồng lái) : 4720 / 4850 kg

ViO55-5B (Mái che/Buồng lái) : 5250 / 5380 kg

» Chi tiết...
Trang: