CARIN Co.Ltd
  Máy xúc đào loại nhỏ  
Máy xúc đào Sumitomo SH130

 

Model: SH130-5

Công suất : 89.2 kW

Trọng lượng :

SH130-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 16,900 kg

Gầu xúc (ISO/SAE/PCSA) : 0.62 m3

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH160

 

Model: SH160-5

Công suất : 89.2 kW

Trọng lượng :

SH160-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 16,900 kg

Gầu xúc (ISO/SAE/PCSA) : 0.62 m3

 

 

» Chi tiết...
Trang: