CARIN Co.Ltd
  Động cơ thủy Yanmar (cho tàu cá vỏ thép)  
Động cơ thủy Yanmar 6HA2M-WHT 350HP (cho tàu cá)

Chế độ tải M 257kW (350hp)

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6HA2M-WDT 450HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải M 298kW (405hp)

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6HYM-WET 500HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải H 368kW (500hp)

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Hai tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6HYM-WET 600, 650HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải M 441kW (600hp)

Chế độ tải L 478kW (650hp)

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Hai tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6AYM-WET 755 HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải H 555kW (755hp)

 

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6AYM-WET 829HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải M 610kW (829hp)

 

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 6AYM-WGT 911HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải L 670kW (911hp)

 

 • 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Động cơ thủy Yanmar 12AYM-WST 1200, 1400HP (cho tàu cá vỏ thép)

 

Chế độ tải H 882kW (1200hp)

Chế độ tải H 1030kW (1400hp)

 

 • Động cơ chữ V, 12 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước.
 • Tua bin tăng áp + bộ làm mát khí nạp.
 • 4 xu pap trên mỗi xi lanh cho hiệu quả đốt cháy cao hơn.
 • Tuân theo tiêu chuẩn khí thải IMO Tier II.
» Chi tiết...
Trang: