CARIN Co.Ltd
  Máy xúc đào loại nhỏ    

 

Chúng tôi có thể cung cấp các máy xúc đào thủy lực Sumitomo loại nhỏ sau:

 

Model

Trọng lượng (tấn)

Dung tích gầu (m3)

Công suất (kw)

SH130-5

12,5 - 13,8

0,24 - 0,65

70,9

SH160-5

16,6 - 17,3

0,55 - 0,70

89,2

 

 
» Xem thêm về Máy xúc đào loại nhỏ
  Máy xúc đào loại trung bình    

 

Chúng tôi có thể cung cấp các máy xúc đào thủy lực Sumitomo loại trung bình sau:

 

Model

Trọng lượng (tấn)

Dung tích gầu (m3)

Công suất (kw)

SH210-6/210LC-6

20,8 - 21,9

0,8 - 1,0

117,3

SH350HD-5/350LHD-5 35.6 - 36.9 1.15 - 1.8 202

SH350HD-6/350LHD-6

36,2 - 37,6

1,4 - 1,8

198

 
» Xem thêm về Máy xúc đào loại trung bình
  Máy xúc đào loại lớn    

 

Chúng tôi có thể cung cấp các máy xúc đào thủy lực Sumitomo loại lớn sau:

 

Model

Trọng lượng (tấn)

Dung tích gầu (m3)

Công suất (kw)

SH470HD-6/490LHD-6/510LHD-6

48,0 - 52,1

2,0 - 3,0

270

SH700-5 68.1 - 68.9 2 - 4 345
SH800-5 80.1 - 80.9 2.4 - 4.1 397
 
» Xem thêm về Máy xúc đào loại lớn
  Máy xúc đào có bán kính quay toa nhỏ nhất    
 

Chúng tôi có thể cung cấp các máy xúc đào thủy lực Sumitomo có bán kính quay toa nhỏ nhất sau:

 

Model

Trọng lượng (tấn)

Dung tích gầu (m3)

Công suất (kw)

SH75X-3B

7,09 - 7,52

0,11 - 0,34

41,9

SH75XU-3B

8,06

0,11 - 0,34

41,9

SH80-3B

8,35

0,11 - 0,34

39,1

SH135X-3B

13,85

0,24 - 0,5

64

SH135XU-3B

14,2

0,24 - 0,45

65,6

SH225X-3B

22,3 - 24,1

0,5 - 1

103

 
» Xem thêm về Máy xúc đào có bán kính quay toa nhỏ nhất
  Máy xúc đào cần dài đặc biệt    
 

Chúng tôi có thể cung cấp các máy xúc đào thủy lực Sumitomo loại cần dài đặc biệt sau:

 

Model

Trọng lượng (tấn)

Dung tích gầu (m3)

Công suất (kw)

SH210LC-5LR

20 - 23,5

0,37

117,3

SH240-5LR

28 - 28,5

0,37

132

 
» Xem thêm về Máy xúc đào cần dài đặc biệt