CARIN Co.Ltd
  ViO    

“ViO” là dòng máy có đuôi hình tròn.

 

Năm 1993, Yanmar đã cho ra đời máy xúc đào có đuôi hình tròn đầu tiên trên thế giới và hiện tại đang giới thiệu model thế hệ thứ tư.

 

Mục tiêu phát triển dòng máy “ViO” có khả năng quay gọn ngay bên trong độ rộng của máy đã thành công, trong khi vẫn duy trì được sự cân bằng chắc chắn và khả năng làm việc của các bộ phận khác.

 

 
» Xem thêm về ViO