CARIN Co.Ltd
  Phụ tùng chính hãng Sumitomo    

Khi cần tìm bất cứ phụ tùng gì cho máy Sumitomo của các bạn, hãy liên hệ ngay với Phòng kinh doanh phụ tùng của chúng tôi để được tư vấn (theo đường link). Trong thời gian bảo hành, phụ tùng sẽ được chúng tôi thay thế miễn phí cho các lỗi chế tạo và do nhà sản xuất (được quy định rõ trong điều khoản bảo hành khi quý khách mua sản phẩm Sumitomo của chúng tôi). Kho hàng của chúng tôi cũng như kho hàng của hãng Sumitomo tại khu vực luôn đảm bảo sẽ cung cấp các phụ tùng chính hãng Sumitomo ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn nhất.

 
» Xem thêm về Phụ tùng chính hãng Sumitomo
  Phụ tùng chính hãng Yanmar    

Khi cần tìm bất cứ phụ tùng gì cho máy Yanmar của các bạn, hãy liên hệ ngay với Phòng kinh doanh phụ tùng của chúng tôi để được tư vấn (theo đường link). Trong thời gian bảo hành, phụ tùng sẽ được chúng tôi thay thế miễn phí cho các lỗi chế tạo và do nhà sản xuất (được quy định rõ trong điều khoản bảo hành khi quý khách mua sản phẩm Yanmar của chúng tôi). Kho hàng của chúng tôi cũng như kho hàng của hãng Yanmar tại khu vực luôn đảm bảo sẽ cung cấp các phụ tùng chính hãng Yanmar ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn nhất.

 
» Xem thêm về Phụ tùng chính hãng Yanmar