Tin tức
Triển khai Nghị định 17 đến với ngư dân
Ngày đăng: 13/09/2018 04:20:13Ngày 2/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2018/NĐ-CP (NĐ 17) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản với những nội dung mới, cụ thể, thông thoáng hơn, khắc phục những bất cập trong NĐ 67. Đây là cơ sở để ngư dân sẽ tiếp tục đầu tư đóng mới, duy tu, sửa chữa định kỳ, nâng cấp tàu cá; tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày, nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, nâng mức thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo... 


Phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh NGUYỄN HOÀI NAM về những nội dung liên quan đến vấn đề này.

 

- Thưa ông! Đề nghị ông cho biết kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh?

 

- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản đã đạt được những kết quả như sau:

 

Về chính sách đầu tư: Tiếp tục xác định các chương trình dự án ưu tiên đầu tư phát triển thủy sản theo Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp" và xây dựng "Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020". Thực hiện tốt các dự án xây dựng Cảng cá, Khu neo đậu tránh trú bão; Cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản và các cơ sở dịch vụ hậu cần (DVHC) nghề cá theo đúng qui hoạch, từng bước hoàn thiện đồng bộ, trong đó xây dựng hoàn thiện cảng cá và Khu DVHC nghề cá Cửa Việt, khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt, Cửa Tùng, đề xuất xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt và nâng cấp mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cồn Cỏ lên cấp vùng.

 

Về chính sách tín dụng: UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 32 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới và 118 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, trong đó đóng mới tàu vỏ thép 19 tàu (59,4%), vỏ gỗ 12 tàu (37,5%) và 1 tàu vỏ Composite (3,1%). Đến nay đã có 25 tàu đóng mới (17 tàu vỏ thép, 1 tàu vỏ composite và 7 tàu vỏ gỗ) và 93 tàu đã hoàn thành đưa vào hoạt động, chủ yếu là các tàu làm nghề khai thác thủy sản đảm bảo đúng qui trình qui phạm, chất lượng và tiến độ thời gian. Hầu hết các chủ tàu đã triển khai thực hiện kịp thời và đưa vào đánh bắt có hiệu quả. Tổng mức đầu tư là 550.140 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp đồng cho vay là 439.064 tỷ đồng, đã giải ngân (tính đến 31/12/2017) là 431.049 tỷ đồng.

 

Về chính sách bảo hiểm tàu cá: Sau 3 năm thực hiện đã hỗ trợ 339 chủ tàu được hưởng bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ và 3.006 thuyền viên được hưởng bảo hiểm tai nạn đã thực hiện hợp đồng bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ trên 14,145.729 tỷ đồng.

 

Về chính sách đào tạo, hướng dẫn thuyền viên: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 1246/ KH-UBND ngày 5/4/2018 về đào tạo, hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới; kỹ thuật khai thác và bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới cho khối tàu trên 400cv. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản của Trường Đại học Nha Trang để xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo, hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu cá vỏ thép; hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá. Đảm bảo trang bị những kiến thức, trình độ và kỹ năng sử dụng vận hành tàu cá xa bờ, nhất là tàu vỏ thép vận hành đưa vào sử dụng và khai thác đạt hiệu quả tốt nhất.

 

- Ông đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của các tàu đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP?

 

- Hiện nay, toàn tỉnh đã đóng mới, nâng cấp và đưa vào sử dụng 25 tàu cá vỏ thép, vỏ composite, vỏ gỗ và nâng cấp 93/118 tàu cá được phê duyệt. Tàu cá được trang bị hiện đại đồng bộ, được chủ tàu và bà con ngư dân theo dõi, giám sát, chuyển giao đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả. Như các tàu vỏ thép, composite đánh bắt nghề lưới rê, nghề lưới chụp, nghề lưới vây theo mùa vụ chính khai thác cá thu, cá ngừ, cá nục, mực... cho sản lượng lớn, hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết tàu vỏ gỗ đóng mới phù hợp với nghề cá truyền thống, dễ vận hành sử dụng; tất cả các tàu cá nâng cấp đều hoạt động hiệu quả, nhiều tàu đã sớm hoàn trả vốn vay.

 

Nhiều tàu công suất lớn, vỏ thép và có trang bị hiện đại được ngư dân mạnh dạn đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sau thu hoạch, góp phần giảm áp lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ. Từng bước thực hiện tái cơ cấu lại đội tàu theo hướng tăng phát triển khai thác xa bờ, tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo mô hình tổ, đội sản xuất trên biển và góp phần nâng cao đời sống của bà con ngư dân vùng biển.

 

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn bất cập như quá trình triển khai nhanh trên địa bàn rộng cả nước nên công tác quản lý sử dụng còn lúng túng và chưa thống nhất; công tác thiết kế còn chậm và chưa được điều chỉnh kịp thời theo nghề nghiệp thực tế của bà con ngư dân như máy hút khô không hoạt động được dẫn đến sản phẩm đánh bắt để trong hầm bảo quản không bảo đảm chất lượng. Hệ thống tời thu lưới trên tàu lưới vây gặp nhiều sự cố, không đủ lực để thu lưới phải sửa chữa thay thế; một số tàu lưới vây thiết kế có một số điểm chưa hợp lý nên khi khai thác còn gặp phải một số sự cố như lưới bị cuốn vào trong chân vịt, các chủ tàu đã tích cực sửa chữa, khắc phục để khai thác được tốt hơn. Đặc biệt phải rà soát bổ sung các chính sách cho phù hợp hơn, kiểm tra các qui trình qui phạm đóng tàu cá đúng yêu cầu chặt chẽ hơn, nhất là xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời bố trí hợp lý, kiêm nghề, máy móc trang thiết bị phù hợp theo thực tế đánh bắt trên tàu cá, đồng thời cần sớm thực hiện chính sách duy tu, bảo dưỡng định kỳ đối với tàu vỏ thép. Tình hình an ninh ngư trường, nguồn lợi diễn biến phức tạp và thay đổi bất thường, nhất là vùng biển xa. Chính vì vậy, một số tàu cần chuyển đổi kiêm nghề để khai thác quanh năm đạt hiệu quả hơn.

 

- Sau một thời gian triển khai thực hiện NĐ 17, ông có thể đưa ra nhận xét về những ưu điểm của nghị định này so với NĐ 67?

 

- Nghị định 17 là sự kế thừa Nghị định 67 với một số chính sách cũ còn hiệu lực thực hiện. Tuy nhiên, Nghị định 17 đã sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số điều, khoản của Nghị định 67 với những nội dung mới, cụ thể, thông thoáng hơn, khắc phục những bất cập trong Nghị định 67. Cụ thể:

 

Về chính sách đầu tư: Ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (bao gồm cầu cảng và đầu tư xây dựng, Trung tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực). Các dự án do Bộ, ngành trung ương quản lý đối với các hạng mục hạ tầng đầu mối vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; vùng sản xuất giống tập trung; nâng cấp cơ sở hạ tầng các Trung tâm giống thủy sản quốc gia, Trung tâm giống thủy sản cấp vùng; Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản cấp trung ương và cấp vùng.

 

Cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu: Theo đó cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc chủ tàu đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản, chủ tàu mới tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất khi nhận bàn giao lại tàu và khoản nợ vay từ chủ tàu cũ.

 

Sửa đổi chính sách cho vay vốn lưu động: Đối tượng được vay vốn là chủ tàu khai thác hải sản xa bờ; chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (gọi chung là khách hàng). Việc cho vay vốn lưu động do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Bổ sung chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư: Theo đó đối tượng được hỗ trợ là chủ tàu đóng mới và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên và tàu đóng mới thuộc số lượng tàu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ cho các tỉnh; tàu đóng mới thay thế các tàu làm nghề lưới kéo có công suất từ 90CV trở lên chuyển đổi sang làm các nghề được khuyến khích phát triển như: lưới vây, nghề lưới rê (trừ lưới rê khai thác cá ngừ), nghề câu, nghề chụp, dịch vụ hậu cần. Đồng thời tàu cá đóng mới phải là tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite, sử dụng máy chính là máy thủy mới 100% chính hãng.

 

Về mức hỗ trợ đối với tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800 CV đến dưới 1.000 CV, chủ tàu được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu; tàu cá có tổng công suất máy chính từ 1.000 CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu. Đối với tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đóng mới vỏ composite có công suất từ 800 CV trở lên (bao gồm cả các trang thiết bị mới), chủ tàu được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu.

 

Ngân sách Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

 

- Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ triển khai những biện pháp gì để NĐ 17 đến với bà con ngư dân, thưa ông?

 

- Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về chính sách phát triển thủy sản. Nhất là tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhóm chính sách đã được ban hành theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/ND-CP đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tiến hành rà soát điều chỉnh thay thế bổ sung danh sách các chủ hộ đã được phê duyệt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và bà con ngư dân trong quá trình thực hiện. Sớm đưa các tàu được phê duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với đóng mới tàu cá vỏ thép và vỏ vật liệu mới trong thời gian tới.

 

Triển khai thực hiện kịp thời hướng dẫn chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản nói chung và công tác đóng mới, nâng cấp tàu cá nói riêng trên địa bàn tỉnh.

 

Song song với đó, Chi cục cũng kiến nghị cần phải tăng cường đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão,cơ sở đóng sửa tàu thuyền, điện công nghiệp, giao thông thủy bộ, đặc biệt là tình hình bồi lấp cửa biển rất nghiêm trọng, nạo vét luồng lạch, tăng cường điện sản xuất, đường giao thông để phục vụ tốt công tác phát triển thủy sản. Đồng thời đề nghị các bộ ngành TƯ và UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo hướng dẫn vay vốn đóng mới tàu cá, thực hiện tốt chính sách duy tu sửa chữa tàu cá được kịp thời, chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản cho các chủ tàu, chính sách bảo hiểm tàu cá, chính sách đào tạo vận hành tàu cá vỏ thép và vỏ vật liệu mới ngày càng hiệu quả thời gian tới.

 

Theo http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Các tin khác: