Tin tức
Giới hạn chất thải IMO và các loại công suất S, L, M, H của động cơ thủy Yanmar cho tàu cá vỏ thép
Ngày đăng: 23/06/2014 04:43:26 

Đồ thị giới hạn chất thải NOx IMO của động cơ thủy Yanmar cho tàu cá vỏ thép:


 

Động cơ thủy Yanmar đã và đang giải quyết tốt giới hạn chất thải NOx IMO theo quy định của Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm từ tàu thủy.

 

 

Các loại công suất định mức có ký hiệu S, L, M, H:

 

  • Loại S: Sử dụng công suất định mức (Rated power) liên tục không quá 30 phút trong mỗi 90 phút và hoạt động không quá 1000 giờ mỗi năm. Khi lắp chân vịt vào, số vòng quay động cơ khi tàu tải đầy cho phép giảm 50 ÷ 100 vòng/phút so với số vòng quay định mức.

  • Loại L: Sử dụng công suất định mức (Rated power) liên tục không quá 02 giờ trong mỗi 05 giờ và hoạt động không quá 2000 giờ mỗi năm. Khi lắp chân vịt vào, số vòng quay động cơ khi tàu tải đầy cho phép giảm 50 ÷ 100 vòng/phút so với số vòng quay định mức.

  • Loại M: Sử dụng công suất định mức (Rated power) liên tục không quá 10 giờ trong mỗi 16 giờ và hoạt động không quá 3000 giờ mỗi năm. Khi lắp chân vịt vào, số vòng quay động cơ khi tàu tải đầy cho phép giảm 50 ÷ 100 vòng/phút so với số vòng quay định mức.

  • Loại H: Sử dụng công suất định mức (Rated power) liên tục không quá 24 giờ trong mỗi 30 giờ và hoạt động không quá 4000 giờ mỗi năm. Khi lắp chân vịt vào, số vòng quay động cơ khi tàu tải đầy cho phép giảm 50 ÷ 100 vòng/phút so với số vòng quay định mức.

 

 

Niềm tự hào của chúng tôi là góp phần vào hoạt động trên biển mạnh mẽ và hiệu quả.

 

Theo Marine diesel engine product guide, January 2014.


Các tin khác: